kontakt
Knjiga gostiju
info

>> Oddy >>
Info

 
 

 

Izradom web-stranica bavim se iz hobija. Ovo mi je prva objavljena stranica (zapravo druga ako se raèuna prijašnja verzija o istoj temi). Rado æu objaviti dobivene materijale, kao i primiti kritike na mail.

Poticaj za izradu ove web stranice je interes mojih klinaca prema životinjama, a pogotovo prema psima.

Stranica je nazvana po jednom jazavèaru.

Pri izradi korišteni je DW, za obradu fotografija uglavnom Fireworks.

Za sve materijale nisam naveo izvor. Pretraživanjem po net-u može se zakljuèiti da se neki materijali "vrte" te je ponekad teško navesti originalnog autora.
Takoðer, postoji moguènost da negdje nisam naveo izvor iako je on jasan (nenamjerno). U takvim sluèajevima kontaktirati na mail

Stranica optimizirana za 1024x768.

 

Želite li razmjeniti banner pošaljite ga na mail. Dolje je moj banner.

knjiga gostiju
Brundo 2006