pasoddy.com

Home -->> pasmine -->>Kuvasz -->> povijest
Kuvasz
 

Kuvasz je još jedna mađarska pasmina u tipu čuvara stada

Teze o njegovom porijeklu i imenu nisu ništa manje zanimljive nego kod Komondora. Prema jednoj od teza Kuvasz je također bio pas Sumerskog carstva. U sumerskim starim zapisima pronađeno je ime ku-as-sa koje je prevedeno kao ku (pas), a as-sa (konj). Međutim, zaštita konja putem pasa općenito je vrlo rijetka pojava, pošto su konji sami po sebi vrlo velike, snažne i brze životinje koje su u stanju bez mnogo napora brzo pobjeći od predatora. Jedan pas ili vuk, konja u galopu ne mogu slijediti. Prema jednoj drugoj tezi ime Kuvasz dolazi od turske riječi "kawacz" koja znači naoružani čuvar, ili od arabske riječi "kawacz" koja na arapskom znači strijelac, zaštitnik ili čuvar. Prema trećoj tezi postoje indicije prema kojima je Kuvasz došao u područja današnje Mađarske negdje 1200. godine sa Kumanima (Komani ili Kunsi), turkmenijski stepski narod koji je govorio turski. U vrijeme mađarskog kralja Matiasa I, krajem 1400. godine, popularnost Kuvasza je bila na svojem vrhuncu. Kako navode zapisi iz tog doba, kralj Matias I je znao govoriti kako svojim psima Kuvaszima vjeruje više nego svojim podanicima. Kralj je ove pse uvijek držao u svojoj blizini i koristio ih za zaštitu ljudi, stoke, ali i u lovu. U to vrijeme je Kuvasz kod imućnih plemića i grofova glasio kao veoma dragocjeni posjed. Često je bio poklanjan kao izraz velikog prijateljstva ili u znak poštovanja. U kasnijim razdobljima se Kuvasz sve više koristio u narodu i sve više je dobivao status dvorišnog psa. Sve više Kuvasza je živjelo sa ljudima po selima i njihovim imanjima. No, mnogi od njih su korišteni i za zaštitu stoke od vukova, medvjeda i krađa. Za vrijeme II svjetskog rata trupe koje su upadale na posjede i pljačkale imanja često su se sukobljavale sa ovim oštrim psima, koji su branili imanja i pod cijenu vlastitog života. U tom periodu ubijanja pasmina je desetkovana i njen opstanak je bio ozbiljno ugrožen. Nakon rata u Mađarskoj je preostalo svega 12 pasa od kojih je počeo novi reuzgoj. Srećom, dosta je Kuvasza još prije I svjetskog rata importirano i u SAD.

Prvi službeni nastup Kuvasza u Evropi zabilježen je 1883. kada je mađarski grof Miksa Esterhazy doveo dva Kuvasza na pseću izložbu u Beću. 1905. godine objavljen je prvi službeni uzgojni standard, a 1934. godine pasmina je registrirana pri FCI-u. Izvorno je podrijetlo ove pasmine kao i kod većine veoma starih pasmina djelomićno obavijeno velom tajne. Mnogi od ovih pasa koji su početkom 20. stoljeća uvezeni u druge europske zemlje nisu dolazili iz Mađarske, nego sa područja planine Tatra, Slovačke, Poljske i Rumunjske. A velika sličnost Kuvasza sa njegovim sjevernim rođacima Poljskim ovčarom Tatrom i Slovačkim čuvačem podloga su za još jednu tezu prema kojoj je moguće da sve te tri pasmine imaju zapravo jednog zajedničkog pretka. Međutim, osim stvarnih povijesnih događaja koji su zabilježeni i koji govore o porijeklu tih pasmina, sve ostale pretpostavke i indicije nisu potvrđene.